094.8866.109 Facebook Youtube

Tiến độ thi công dự án The Legend tháng 2/2017

Tiến độ thi công dự án The Legend tháng 2/2017

Cập nhật hình ảnh tiến độ xây dựng tháng 02 - 2017 của Dự Án The Legend 109 Nguyễn Tuân. Tính đến thời điểm hiện tại, dự án The Legend đã thi công xây dựng đến sàn tầng 20.  
Tiến độ thi công dự án The Legend tháng 12/2016

Tiến độ thi công dự án The Legend tháng 12/2016

Cập nhật hình ảnh tiến độ xây dựng tháng 12 - 2016 của Dự Án The Legend 109 Nguyễn Tuân. Tính đến thời điểm hiện tại, dự án The Legend đã thi công xây dựng đến sàn tầng 13.  
Đăng ký Nhận thông tin mới nhất từ the legend
x
Đăng ký tham quan căn hộ mẫu
Họ tên
Số điện thoại
Email
Ghi chú
Đăng ký